„Српска правна мисао“ добила саиздавача

Written By: Vukan Dubocanin - мај• 22•20

Часопис СРПСКА ПРАВНА МИСАО који већ 25 година издаје Правни факултет Универзитета у Бањој Луци недавно је добио саиздавача. То је Правни факултет Универзитета у Приштини чије је привремено сједиште у Косовској Митровици.

Крајем 2019. године одлуку о томе донијело је Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. На III (електронској) сједници Вијећа одржаној дана, 13.04.2020. године комплетиран је и састав уредништва са представницима Правног факултета Универзитета  у Приштини са привременим сједиштем у  Косовској Митровици.

Тако сада уредништво овог часописа чине: проф. др Никола Мојовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Олга Јовић Прлаиновић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Владимир Боранијашевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Драгиша Дракић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, проф. др Вук Радовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Игор Милинковић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Зоран Васиљевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Страхиња Миљковић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Славко Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, др Радислав Лале, доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.