„СРПСКА ПРАВНА МИСАО“ – бр 48

Written By: Vukan Dubocanin - феб• 19•15

spm - 2015

Поштовани читаоци!

Пред вама је  нови број научног и стручног часописа  „СРПСКА ПРАВНА МИСАО„.  То је број 48  и штампан је за 2015. годину. Због два велика јубилеја, 40 година постојања Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и 55 година од почетка студија права у овом граду, овај часопис  је објављен на повећаном броју страна и са знатно више  научних и стручних чланака, приказа као и конкретних одлука  судске праксе. Вјерујемо да ћете и у овом броју пронаћи много тога што ће привући  вашу пажњу. Овдје се налазе и појединачни  чланци С А Д Р Ж А Ј

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.