САДРЖАЈ

Written By: Vukan Dubocanin

Spm 2014

С А Д Р Ж А Ј

 

 

Изворни научни чланЦИ………………………………………………… 9

Ивана Б. Љутић

“ДИРЕКТОРИ У СЕНЦИ“-АСПЕКТИ DE FACTO И
DE JURE КОНТРОЛЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ
КОМПАНИЈЕ …………………………………………………………………………. 11

Вељко Икановић

ПРИЗНАЊЕ ДОКАЗА ИЗВЕДЕНИХ ОД СТРАНЕ
ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА СТРАНЕ ДРЖАВЕ ………………………….  29

Тијана Шурлан

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ ……………………………………………………… 47

 

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ…………………………………………………………. 75

Гордана Прерадовић

МЕЂУНАРОДНОПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ УПОТРЕБЕ
И ЗАШТИТЕ МЕЂУНАРОДНИХ ВОДОТОКА ………………………….. 77

Роберт Јовић

ЗАШТИТА ПРАВА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА……………………… 99

Наталија Лукић

ДЕФИНИЦИЈА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА
У ЊЕМАЧКОЈ ………………………………………………………………………. 121

СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ……………………………………………………………. 141

Александар Чорни

ПРЕДЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ФУНКЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРЕДСТАВЉАЊА

И ОДРЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА————————— 143

Игор Живковски

ПОЛИТИЧКА ПРАВА У КОНТЕКСТУ
ЉУДСКИХ ПРАВА………………………………………………………………… 171

 

СТУДЕНСКИ РАДОВИ……………………………………………………….. 189

Николина Бајић, Тања Дундић

ПРАВНИ АСПЕКТИ ТРАНССЕКСУАЛИТЕТА ……………………….. 191

Дејан Лучка

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ МИЛТОНА ФРИДМАНА………………………… 215

Игор Поповић

ПРАВНА ПРИРОДА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА………………………. 239

Петра Медаковић

ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЗАЧЕТОГ,
А НЕРОЂЕНОГ ДЈЕТЕТА.……………………………………………………… 263

Зорица Шиповац

ПУТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У ПРАВУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ…………………………………………………………….. 285

Маја Правуљац

ИМУНИТЕТ И ПРИВИЛЕГИЈЕ ДИПЛОМАТСКИХ
ПРЕДСТАВНИКА………………………………………………………………….. 307

 

ПРИКАЗИ………………………………………………………………………. 327

Миодраг Симовић

,,МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО“- БЕРИСЛАВ
ПАВИШИЋ И ТАДИЈА БУБАЛОВИЋ.…………………………………….. 329

Бранко Мораит

,,ПРАВО ПОТРАЖИВАЊА“- ДУШКО МЕДИЋ……………………….. 335

Миле Дмичић

,,НЕДОВРШЕНА ДРЖАВА-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“- РАДОМИР НЕШКОВИЋ.……………… 339

Зоран Васиљевић

КОМПАНИЈСКО ПРАВО – МИРКО ВАСИЉЕВИЋ.………………….. 347

 

СУДСКА  ПРАКСА………………………………………………………………. 355

Миле Дмичић

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (II)..…………. 357

Владимир Симовић

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.………….. 391

ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА…………………………………………………………. 411