С. Аничић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                 УДК:348:347.6

Слободан Аничић*

Прегледни чланак

 

ХРИШЋАНСКЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ ПОЈМА И СВРХЕ БРАКА ПО УЧЕЊУ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ: ПРИЛОГ ДИСКУСИЈИ О РЕДЕФИНИСАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ БРАКА

 

 

 doi: 10.7251/SPM1548093A

 

Сажетак

Циљ овог рада јесте да допринесе бољем разумијевању хришћанског схватања појма и сврхе брака које је незаобилазна тема у расправама о редефинисању традиционалног брака.  С обзиром да учесници у овим расправама неријетко имају погрешне представе о хришћанском приступу овој теми, због чега га или одбацују или погрешно интерпретирају, анализом су обухваћени хришћанско уређење родних односа, као и значај плотског сједињења и рађања дјеце у хришћанском браку. Дискутовано је и о томе да ли истополни партнери могу да стекну приступ црквеној форми закључења брака. Закључци до којих се дошло по наведеним питањима јесу ти да хришћански концепт уређења родних односа се не заснива на негацији родних различитости већ је заснован на једнакочасности оба пола у свом позиву; плотско сједињење представља један од три кумулативна аспекта брачног општења који није могуће апсолутизовати и уједно задржати хришћански карактер брака; рађање дјеце није сврха брака већ је то пројава љубави коју је могуће испунити кроз политекнију као и кроз атекнију; истополни партнери не могу постати једно тијело у хришћанском смислу јер истополне везе немају рајски коријен те се не могу сматрати слободним, због чега даље не могу бити погодне за црквену форму закључења.

 

Кључне ријечи: истополне зајденица, рађање дјеце, хришћанство.

 

 

Dr Slobodan Aničić*

ORTHODOX CHRISTIAN PERCEPTIONS OF THE NOTION AND PURPOSE OF MARRIAGE: CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON REDEFINING TRADITIONAL MARRIAGE

Summery

This research focuses on the Christian understanding of the notion of matrimony and the Christian understanding of the purpose of marriage. The reason why the Christian perceptions of these categories were chosen for research is that both sides of debate are either missing the totality of the argumentation pertaining to the notion of matrimony – more often than not having misconceptions on the Christian approach to the issue, or they are trying to question the validity of the opposition’s arguments using false or incomplete interpretations of the Christian understanding of the purpose of marriage. Conclusions which were reached through discussion are as follows: The Christian approach to gender differences is not trying to achieve gender equality by way of negating the existence of the differences, the Christian concept is based on parity in worth of both sexes in its calling; corporeal union is seen as one of the three aspects of marital intercourse, next to love and friendship, which cannot be treated as purpose of union – otherwise marriage can no longer be considered to be arranged in a Christian manner; procreation is not and cannot be the purpose of marriage, it is cross‑bearing which can be fulfilled through progeny and even not having children; same‑sex partners cannot become a single body in the Christian sense since they are not of heavenly origin and cannot be associated with freedom.

 

Key words: same‑sex unions, procreation, Christianity.

 

Литература

 1. Патронос (Πατρωνος), Γеоргијус. Брак и Безбрачност по Св. апостолу Павлу, увод и тумачење на I посланицу Коринћанима 7, 1 – 7 стих, (Атина 1985).
 2. Вергијотис (βεργωτης), Γригоријос. „Литургијска ширина Св. тајне брака„, Γρηγοριος Παλαμας 705 (1985),
 3. Евдокимов (Ευδοκιμωφ), Πавле. Ерос и брак, (Атина, 1967).
 4. Папагеоргију (Παπαγεωργιου), Πантелејмон. „Из аскетизма дјевичанства у аскетизам Љубави – потврда погледа Св. Јована Златоустог о Браку„ Синакси 77 (2001).
 5. Ванцу (Βαντσου), Χристос. Љубав и брак, (Атина, 1995).
 6. Ванцу, Χристос. „Брак и егоизам по учењу Јована Златоустог и савремена пстирска психологија„ Кинонија 35 (1992).
 7. Јанарас (Γιανναρας), Χристос. „Слобода морала„ Синоро, (1970).
 8. Шмеман, Александар. Дневник оца Александра, (Атина, 2003).
 9. Шмеман, Александар. Да живи свијет (Атина 1970).
 10. Фундас (Φουντας), Јеротеј. „Теорија брака, хагиографска и светоотачка созерцања„, Синакси 87 (2003).
 11. Констанделос (Κωνσταντελος), Димитриос. Брак, Сексуалност и Безбрачност, једна грчка православна теорија, (Солун 1986).
 12. Пасакос (Πασσακος), Димитриос. Пол и Религија, (Атина 2004).
 13. Цацис (Τσατσης), Димитриос. Старац Пајсије, (Коница 1995).
 14. Хију (Χιου), Дионисиос. Љубав и Брак, (Атина, 1972).
 15. Вулгаракис (Βουλγαρακης), Илијас. „За Ерос код Отаца„ Синакси 32, (1989).
 16. Калогирос (Καλογηρος), Јоанис. „Посебна својства хришћанског брака произашла од споја почетног Божијег стварања и у Христу поновног стварања„ Клирономија 20 (1998).
 17. Каравидопулос (Καραβιδοπουλος), Јоанис. „Узајамност у везама и дужностима супружника„ Γρηγοριος Παλαμας 69 (1986).
 18. Варе (Ware), Калистос. Православна Црква (Атина 1998).
 19. Мацукас (Ματσουκας), Никос. Проблем зла, (Солун 1986).
 20. Поповић, Јустин. Тумачење посланице I и II Коринћанима Св. апостола Павла, (Београд, 2001).
 21. Свети Григорије Богослов (Θεολογος) PG 36, 520-521.
 22. Свети Јован Златоусти (Χρυσοστομου), Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 139-140.
 23. Свети Јован Златоусти Књига постања PG 54, 416.
 24. Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 135.
 25. Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 137.
 26. Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 142.
 27. Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 143.
 28. Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62. 137-138.
 29. Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Мандрицима PG 48, 612B.
 30. Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Римљанима PG 60, 568,569..
 31. Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима PG 62, 365.
 32. Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима PG 62, 387.
 33. Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима PG 62, 388.
 34. Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима, PG 62 142-144.
 35. Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима, PG 62, 387.
 36. Свети Јован Златоусти, Тумачење прве посланице Коринћанима PG 62, 141.
 37. Пападопулос, Спирос. (Παπαδοπουλος), Брак, Тајна љубави и Тајна „у Христу“ (Солун 1998).
 38. Зисис (Ζησης), Танасис. Брак као средство спасења, (Солун, 1965).
 39. Зисис (Ζησης), Теодорос. Дјевичанство и брак, Вредновање и Хијерархија по Светом Григорију Ниском (Солун, 1998).
40.   Криконис (Κρικωνης), Христос. ``Св. Тајна Цркве, светоотачки погледи`` Клирономија (18),1986.

 * Доктор филолошких наука, Богојављенски храм, Епархија Бањалучка, адреса електронске поште:  slobodan.a@blic.net

 

* PhD, Epiphany temple, Banja Luka, email:  slobodan.a@blic.net