СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Часопис за правну теорију и праксу

Позив ауторима

Written By: Vukan Dubocanin

Обавјештавамо Вас да припремамо нови број наших научних и стручних часописа  „ГОДИШЊАК“  Правног факултета и „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“.  Оба ова часописа штампаћемо пред крај ове године  Због тога Вас позивамо на сарадњу.

Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар, приказ неке научне књиге  или неки интересантни примјер из судске праксе буде објављен у наредном броју ових часописа, потребно је:

– Да нам  најкасније до 1. јула ове године доставите своје радове искључиво на  e – mail  адресу czp@pravobl.org.

– Уз то потребно је да нам на исту адресу доставите поднесак са личним подацима аутора, телефонима за контакт и Вашу изјаву да рад није претходно нигдје  објављиван.

Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне анонимне рецензије  и да испуњавају све доље набројане стандарде.  Радови који не буду написани у складу са тим стандардима неће ни ићи на рецензију и неће бити објављени. Пристигли радови се не враћају и за њих се не плаћа хонорар.