Позив ауторима за нови број часописа

Written By: Vukan Dubocanin

Обавјештавамо Вас да су у току припреме новог броја часописа ,,Српска правна мисао“, чији су саиздавачи Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици. Часопис је према посљедњој категоризацији Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво сврстан у ДРУГУ КАТЕГОРИЈУ и штампаће се крајем године. Због тога Вас позивамо на сарадњу.

Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар, приказ неке научне публикације или неки интересантни примјер из судске праксе буде објављен у наредном броју овог часописа, потребно је:

Да, најкасније до 30. aвгуста ове године, доставите своје радове путем Eлектронске платформе (OJS), којој се приступа преко web странице часописа „Српска правна мисао“.

Уз то потребно је да истим путем попуните личне податке аутора и дате изјаву да рад није претходно нигдје објављиван.

Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне анонимне рецензије и да испуњавају све задате стандарде (у наставку текста). Радови који не буду написани у складу са тим стандардима неће ни ићи на рецензију и неће бити објављени. Пристигли радови се не враћају и за њих се не плаћа хонорар.