Позив ауторима

Written By: Vukan Dubocanin

ПОЗИВ АУТОРИМА

Обавјештавамо Вас да су у току припреме нових бројева часописа ,,ГОДИШЊАК“ Правног факултета и ,,СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Оба ова часописа штампаће се почетком године. Због тога Вас позивамо на сарадњу.
Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар, приказ неке научне публикације или неки интересантни примјер из судске праксе буде објављен у наредном броју неког од ових часописа, потребно је:
– Да, најкасније до 01. децембра ове године, доставите своје радове искључиво на e-mail адресу czp@pf.unibl.org
– Уз то, потребно је да на исту адресу доставите поднесак са личним подацима аутора, бројевима телефона за контакт и изјаву да рад није претходно нигдје објављиван.
Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне анонимне рецензије и да испуњавају све задате стандарде (у наставку текста). Радови који не буду написани у складу са тим стандардима неће ни ићи на рецензију и неће бити објављени. Пристигли радови се не враћају и за њих се не плаћа хонорар.