Нови број часописа „Српска правна мисао“

Written By: Vukan Dubocanin - феб• 15•17

Поштовани читаоци,

изашао је из штампе наш и ваш научни часопис „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Пред вама је електронско издање јубиларног броја 50 овог нашег часописа.

Као што сте и навикли и овај пут овдје ћете пронаћи  много занимљивих чланака и података који ће сигурно подстаћи неке нове идеје за наставак ваших научних истраживања.

О В Д Ј Е  се налази комплетно електронско издање часописа „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Ако вас занимају  само поједини чланци, лако ћете их пронаћи у овом

С А Д Р Ж А Ј У.

Редакција

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.