Добродошли!

Written By: Vukan Dubocanin

„СРПСКА ПРАВНА МИСАО“  је наш други часопис за правну теорију и праксу.  Настао је  ратне 1994 године, само двије године послије стварања Републике Српске. Због тога се с правом може рећи да је овај наш часопис растао и развијао се као и Република Српска.

Оснивач часописа  „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“ био  је Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Влада Републике Српске.

Немјерљив је допринос овог нашег часописа у стварању  функционалног, ефикасног  и модерног законодавства  и правног  система, који је у Реп0ублици Српској  усклађен са највишим европским и свјетским стандардима.

За 17  година излажења часописа „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“ штампали смо до сада 44 броја у којима је објављено много  научних и стручних радова из свих области  права. И овај часопис има  међународни карактер и значај јер смо и  у њему објављивали радове многих научника и правних стручњака из свих Република претходне  Југославије и из иностранства.

Осим тога  и овај часопис припремамо  у складу са највишим међународним стандардима. Сваки рад има двије рецензије. Часопис је доступан и на  интернету а од почетка 2012 године налазиће се и у  међународној академској бази часопииса и  публикација  EPSCO. На листи је публикација са DOI  дозволом.

Центар за публикације
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци