Библиографија часописа „Српска правна мисао“ 1994 – 2015.

Written By: Vukan Dubocanin - феб• 25•15

Bibliografija -spm

Уз два велика јубилеја Правног факултета Универзитета у Бањој Луци недавно је изашла из штампе БИБЛИОГРАФИЈА нашег научног и стручног часописа „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“  1994  – 2015.  Овдје је  на једном мјесту сабрано све што је  објављено у том часопису од 1994. до 2015. године. На тај начин сачували смо од заборава многе ауторе и њихов научно-истраживачки рад.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.