Српска правна мисао 2012.

Written By: Vukan Dubocanin

САДРЖАЈ

ЧЛАНЦИ

Ранка Рачић
ПРИГОВОР РАДИ ПРЕБИЈАЊА
SET-OFF CLAIM 

Александар Савановић
АНЕКС 4 – КОНСОЦИЈАЦИЈСКИ ИЛИ ВЕЋИНСКО-ДЕМОКРАТСКИ УСТАВ ИЛИ: О ИСТИНСКОМ „ДУХУ“ ДЕЈТОНА
CONSOCIATIONAL NATURE OF ANNEX 4 

Милена Симовић
ПРОСЉЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД СТРАНЕ СУДОВА УСТАВНОМ СУДУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (ЧЛ. VI/3.Ц УСТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ)
REFERRAL THE CASE BY THE COURTS TO THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (ARTICLE VI.3 OF THE BIH CONSTITUTION) 

Амела Чолић
ОД ЛИСАБОНСКЕ СТРАТЕГИЈЕ ДО ЕВРОПЕ 2020.
FROM LISBON STRATEGY TO EUROPE 2020. 

Ранко Вулић
ФРАНЦУСКИ РАЧУНСКИ СУД
FRENCH COURT OF AUDITORS 

Невенко Врањеш
УПРАВНИ ПОСТУПАК ТРАЖЕЊА АЗИЛА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
ADMINISTRATIVE PROCESS OF SEEKING ASYLUM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Ивана Стојановић
ДИЈАГНОСТИЧКЕ ЛЕКАРСКЕ ГРЕШКЕ
DIAGNOSTIC MISTAKES MADE BY PHYSICIANS 

Раденко Јотановић
НОВЧАНА НАКНАДА ПОЈЕДИНИХ ВИДОВА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗА ПРЕТРПЉЕНЕ ДУШЕВНЕ БОЛОВЕ
MONETARY REPARATION OF MORAL DAMAGE FOR SUFFERED PHYCHIC PAINS 

Александар Поповић
ЗНАЧАЈ РЈЕШАВЊА СПОРОВА У ОКВИРУ СТО
THE IMPORTANCE OF DISPUTE SETTLEMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF WTO 

Срђан Рајчевић
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ELECTRONIC SIGNATURE AS A MEAN FOR INFORCEMENT OF GREAT LEVEL OF LEGAL SECURITY 

Раденко Јанковић
СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ – PRO ET CONTRA
AGREEMENT OF CONFESSION OF GUILT – PRO ET CONTRA

Ана Батрићевић
КРИВИЧНОПРАВНА РЕАКЦИЈА НА НЕЗАКОНИТ ПРОМЕТ ЗАШТИЋЕНИМ ЖИВОТИЊСКИМ ВРСТАМА
CRIMINAL LEGAL REACTION TO ILLEGAL TRADE IN PROTECTED ANIMAL SPECIES 

Његослав Јовић
НАКНАДНА НЕМОГУЋНОСТ ИЗВРШЕЊА КАО ОСНОВ ПРЕСТАНКА УГОВОРА У МЕЂУНАРОДНОМ ЈАВНОМ ПРАВУ
SUPERVENING IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE AS A BASIS TERMINATION OF TREATY IN INTERNATIONAL PUBLIC LAW 

ПРИКАЗИ

Бранко Мораит
ГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА, ГОДИНА III,БРОЈ 3 (ПРИКАЗ ЧАСОПИСА)

СУДСКА ПРАКСА

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ