Српска правна мисао 2011.

Written By: Vukan Dubocanin

САДРЖАЈ

ЧЛАНЦИ

Др Ђурица Крстић:
СУДСКИ ПОСТУПАК У АНГЛОАМЕРИЧКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ – информативни приказ

Др Миодраг Н. Симовић:
ДОКАЗИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА: ОПШТИ УСЛОВ ЗА РЕЛЕВАНТНОСТ И СПЕЦИФИЧНОСТИ ИСКЉУЧЕЊА РЕЛЕВАНТНОГ МАТЕРИЈАЛА

Др Здрава Стојановић:
О КРИЗИ И РАСПАДУ РАДИКАЛСКО-ДЕМОКРАТСКЕ КОАЛИЦИЈЕ (1921-1922)

Др Јелена Ћеранић:
ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НАКОН СТУПАЊА НА СНАГУ УГОВОРА ИЗ ЛИСАБОНА

Др Марта Сјеничић:
НОВИЈЕ ПРОМЕНЕ У ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Др Иван Јоксић:
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АЛТЕРНАТИВНИХ МЕРА И ПРОГРАМА У АУСТРАЛИЈИ

Др Ивана Стојановић:
ОБАВЕЗНА ПАТОЛОШКА ОБДУКЦИЈА КАО ВИД КОНТРОЛЕ РАДА ЛЕКАРА

Мр Горан Бранковић:
СУДСКА ПРАКСА КАО ИЗВОР УПРАВНОГ ПРАВА

Марко Миленковић:
ДРЖАВНА ПОМОЋ У ПРАВУ ЕУ – институционална и материјално правна питања

Мр Мирјана Зељковић, Мр Ранко Вулић:
НЕКИ ПРИМЈЕРИ ОРТАКЛУКА У ПРАКСИ

Наталија Лукић:
ДЕЛО ЗЛОУПОТРЕБЕ ОВЛАШЋЕЊА У ПРИВРЕДИ – ПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТ

Александар Поповић:
СВЈЕТСКА ТРГОВИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КАО МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ОПШТЕГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ ПРАВА

Јереј Миладин Митровић:
ЦРКВЕНО ПРАВО КАО ЗАСЕБНА НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА

Дијана Зрнић:
ПРАВО И КЊИЖЕВНОСТ

Судија Драгана Марчетић:
ЛЕКАРСКА ГРЕШКА – ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Марко Перовић:
ИСПЛАТА НЕДУГОВАНОГ КАО ИЗВОР ОБЛИГАЦИЈА

Његослав Јовић:
ПРИВИЛЕГИЈЕ И ИМУНИТЕТИ СТАЛНЕ ДИПЛОМАТСКЕ МИСИЈЕ

Стојана Копања:
НАСЉЕДНИЧКА ЗАЈЕДНИЦА И ПОСТУПАК ЊЕНЕ ДИОБЕ

СУДСКА ПРАКСА

Др Миле Дмичић:
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Мр Владимир М. Симовић:
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ