Српска правна мисао бр. 54/2021

Written By: Vukan Dubocanin - мај• 03•22

Поштовани читаоци,

пред вама је  нови број  електронског издања часописа СРПСКА ПРАВНА МИСАО. Као што сте и навикли и у овом 54. броју ћете пронаћи много занимљивих чланака и података који ће вас сигурно подстаћи и на неке нове идеје за наставак ваших научних истраживања. Ако желите да погледате појединачне текстове који су објављени у овом броју часописа лако ћете их пронаћи у  САДРЖАЈУ.

Српска правна мисао бр. 52/2020

Written By: Vukan Dubocanin - феб• 02•21

Поштовани читаоци,

пред вама је  нови број  електронског издања часописа СРПСКА ПРАВНА МИСАО. Од ове 2020. године овај часопис заједничким снагама издају Правни факултет Универзитета у Бањој  Луци и  Правни факултет Универзитета у Приштини чије је  привремено сједиште у Косовској Митровици. Ако желите да погледате појединачне текстове који су објављени у овом броју часописа лако ћете их пронаћи у  САДРЖАЈУ.

„Српска правна мисао“ добила саиздавача

Written By: Vukan Dubocanin - мај• 22•20

Часопис СРПСКА ПРАВНА МИСАО који већ 25 година издаје Правни факултет Универзитета у Бањој Луци недавно је добио саиздавача. То је Правни факултет Универзитета у Приштини чије је привремено сједиште у Косовској Митровици.

Крајем 2019. године одлуку о томе донијело је Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. На III (електронској) сједници Вијећа одржаној дана, 13.04.2020. године комплетиран је и састав уредништва са представницима Правног факултета Универзитета  у Приштини са привременим сједиштем у  Косовској Митровици.

Тако сада уредништво овог часописа чине: проф. др Никола Мојовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Олга Јовић Прлаиновић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Владимир Боранијашевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Драгиша Дракић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, проф. др Вук Радовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Игор Милинковић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Зоран Васиљевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Страхиња Миљковић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Славко Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, др Радислав Лале, доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Позив ауторима

Written By: Vukan Dubocanin - мар• 12•20

Обавјештавамо Вас да су у току припреме новог броја часописа ,,СРПСКА ПРАВНА МИСАО“, чији су саиздавачи Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици. Часопис ће се штампати крајем године. Због тога Вас позивамо на сарадњу.

Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар, приказ неке научне публикације или неки интересантни примјер из судске праксе буде објављен у наредном броју овог часописа, потребно је:

Да, најкасније до 15. aвгуста ове године, доставите своје радове путем Eлектронске платформе (OJS), којој се приступа преко web странице часописа „Српска правна мисао“.

Уз то потребно је да  истим путем попуните личне податке аутора и дате изјаву да рад није претходно нигдје објављиван.

Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне анонимне рецензије и да испуњавају све задате стандарде (у наставку текста). Радови који не буду написани у складу са тим стандардима неће ни ићи на рецензију и неће бити објављени. Пристигли радови се не враћају и за њих се не плаћа хонорар.

Српска правна мисао 2019.

Written By: Vukan Dubocanin - дец• 17•19

Поштовани читаоци,

пред вама је нови број нашег и вашег часописа за правну теорију и праксу СРПСКА ПРАВНА МИСАО.  Овдје можете пронаћи неке занимљиве чланке из правне теорије и праксе  као и интересантне примјере из судске праксе. У САДРЖАЈУ  можетее да видите и сваки чланак посебно.

Српска правна мисао – број: 51 – 2018.

Written By: Vukan Dubocanin - јул• 06•18

Поштовани читаоци,

изашао је из штампе нови број нашег и вашег научног часописа „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Пред вама је електронско издање тог броја.
Као што сте и навикли и у овом 51. броју ћете пронаћи много занимљивих чланака и података који ће вас сигурно подстаћи и на неке нове идеје за наставак ваших научних истраживања.
Овдје се налази комплетно електронско издање часописа „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Ако вас занимају само поједини чланци, лако ћете их пронаћи у овом

С А Д Р Ж А Ј У.

Нови број часописа „Српска правна мисао“

Written By: Vukan Dubocanin - феб• 15•17

Поштовани читаоци,

изашао је из штампе наш и ваш научни часопис „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Пред вама је електронско издање јубиларног броја 50 овог нашег часописа.

Као што сте и навикли и овај пут овдје ћете пронаћи  много занимљивих чланака и података који ће сигурно подстаћи неке нове идеје за наставак ваших научних истраживања.

О В Д Ј Е  се налази комплетно електронско издање часописа „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Ако вас занимају  само поједини чланци, лако ћете их пронаћи у овом

С А Д Р Ж А Ј У.

Редакција

Нови број часописа „Српска правна миса о“ -бр.49

Written By: Vukan Dubocanin - феб• 19•16
Srpska pravna misao
Поштовани читаоци,
пред Вама је нови број нашег и вашег научног и стручног часописа за правну теорију и праксу „Српска правна мисао“.
У овом броју на повећаном броју страна доносимо много занимљивих чланака из свих области права. Ту су и прикази неких нових књига као и неке назанимљивије одлуке из  судске праксе Уставног суда Републике Српске и Уставног суда Босне и Херцеговине.
Овдје можете пронаћи    С А Д Р Ж А Ј  свих текстова који су објављени у овом броју.

Библиографија часописа „Српска правна мисао“ 1994 – 2015.

Written By: Vukan Dubocanin - феб• 25•15

Bibliografija -spm

Уз два велика јубилеја Правног факултета Универзитета у Бањој Луци недавно је изашла из штампе БИБЛИОГРАФИЈА нашег научног и стручног часописа „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“  1994  – 2015.  Овдје је  на једном мјесту сабрано све што је  објављено у том часопису од 1994. до 2015. године. На тај начин сачували смо од заборава многе ауторе и њихов научно-истраживачки рад.

„СРПСКА ПРАВНА МИСАО“ – бр 48

Written By: Vukan Dubocanin - феб• 19•15

spm - 2015

Поштовани читаоци!

Пред вама је  нови број научног и стручног часописа  „СРПСКА ПРАВНА МИСАО„.  То је број 48  и штампан је за 2015. годину. Због два велика јубилеја, 40 година постојања Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и 55 година од почетка студија права у овом граду, овај часопис  је објављен на повећаном броју страна и са знатно више  научних и стручних чланака, приказа као и конкретних одлука  судске праксе. Вјерујемо да ћете и у овом броју пронаћи много тога што ће привући  вашу пажњу. Овдје се налазе и појединачни  чланци С А Д Р Ж А Ј